ชมศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อม 9 อุดรธานี

ตู้อบแห้งความร้อนแสงอาทิตย์


เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

         
เตาหุงต้มเชื้อเพลิงขยะ


เตาประหยัดพลังงาน


ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร
ใส้เดือนดินกินขยะอินทรีย
บ่อปุ๋ยหมักใบไม้/วัชพืช ขนาใหญ่และขนาดครัวเรือน
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนำกากมาใช้ทำเป็นปุ๋ย
จักรยานปั่นใบไม้

ชุดพลังงานแสงอาทิตย์

เยี่ยมเว็บสำนักงานสิ่งแวดล้อม9 ได้ที่  http://www.reo09.go.th/reo09/learning_center.php

 

Website Visitor Tracking
Satellite Internet